КОНТАКТИ

Home / КОНТАКТИ

ФИРМА:    „ИНТЕРПРОДЖЕКТ“ ЕООД

АДРЕС:     Република България, гр. София 1517, ул. Бесарабия 108, корпус 1, етаж 3, офис 317

Тел.: +359 882 12 12 45;  +359 2 423 31 25

УПРАВИТЕЛ:    инж. ПАВЕЛ ЯНЕВ

Тел.:  +359 884 53 90 64

e-mail:    p.yanev@inter-project.bg

 

ДИРЕКЦИЯ:   „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ“

ДЕЙНОСТИ:

  1. Европейски програми;
  2. Системи за управление;
  3. Консултански услуги;
  4. Проектиране на Лаборатории, Органи за контрол и производства;
  5. Сертификация по ГОСТ Р

 

ДИРЕКТОР:   инж. ПАВЕЛ ЯНЕВ

Тел.:  +359 884 53 90 64

e-mail:    p.yanev@inter-project.bg

ДИРЕКЦИЯ:   „ТЕХНИЧЕСКИ И КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ“

Дейности:

  1. Акредитиран Провайдер;
  2. Лицензиран Център за професионално обучение;
  3. Производство на Матрични Сравнителни Материали;
  4. Системи за управление в Лаборатории и Органи за контрол;
  5. Консултански услуги

 

ДИРЕКТОР:   д-р физ. МАРИНА ГЕОРГИЕВА

Тел.:  +359 884 77 10 28

e-mail:    m.georgieva@inter-project.bg

ВЪНШЕН ЕКСПЕРТ:       инж. хим. ЕЛЕОНОРА КРАФТИ

Тел.:  +359 884 97 71 22

e-mail:    e.krafti@inter-project.bg

ЕКСПЕРТ:      ДАФИНКА СЛАВОВА

Тел.:  +359 885 75 77 89

e-mail:    d.slavova@inter-project.bg