НОВИНИ

Home / НОВИНИ

Програма за квалификация и обучение на лаборатории и органи за контрол за 2020 г.

Уважаеми колеги, Ръководители на Лаборатории и Органи за контрол,

С удоволствие Ви съобщаваме, че стартира изпълнението на Програма за квалификация и обучение на лаборатории и органи за контрол за 2020 г..

Предстои провеждането на нови 41 бр. курса за повишаване на квалификацията от страна на специалистите от лаборатории и органи за контрол, както и други организации през 2020 г.

Ще бъдат обсъждани и дискутирани съществени въпроси по оценка на рискове и възможности, докладване на обявяване на съответствие, правила за вземане на решение, специфика на пробовземане и изпитване, калибриране на средства за измерване, метрологична проследимост на измерванията, разработване на референтни материали за контрол и методики за вътрешно калибриране, одитиране на системи за управление, т.н. Засилено внимание се обръща на разработване и внедряване на системи за управление по БДС EN ISO/IEC 17025:2018, БДС EN ISO/IEC 17020:2012, БДС EN ISO 15189:2012 – предстои провеждането на курс за обучение на персонала в медицински лаборатории.

Предстои обсъждане на актуални и новоутвърдени документи по системи за управление, като:

  • Ръководство ILAC-G8:09/2019 относно насоките за правилата за вземане на решения и докладване на съответствие, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

  • Ръководство ILAC G27:07/2019 относно измервания, извършени като част от процеса на контрол, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

  • Други документи на ILAC, ЕА, EURACHEM, EUROLAB и т.н.

Приложено Ви представяме Програма за квалификация и  обучение на лаборатории и органи за контрол за 2020 г.. Очакваме и Ваши предложения за нови тематики и места за провеждане на курсове за обучение.

Всички цитирани документи са представени на интернет страницата на фирмата в директорията на ЦПО – www.inter-project.bg.

Започват да се приемат заявки за индивидуално участие или изнесени курсове по желание на клиенти, като са планирани 7 /седем/ курса в гр. Бургас, както и курсове в гр. Сандански, гр. Хасково, гр. Монтана, др. – виж приложена „Програма за квалификация и  обучение на лаборатории и органи за контрол за 2020 г.“.

Заявилите участие в курсове на Лицензирания Център за професионално обучение могат да се съобразят с предлаганите възможности на място – хотел Астра, безплатен паркинг, 2 зали за обучение.

Адрес на фирма ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД – гр. София 1517, ул. „Бесарабия“ № 108, трети етаж, офиси № 313 – № 317 в съседната долепена сграда до хотел Астра.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789,  email: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.inter-project.bg

Поздрави:

Екипа на «ИНТЕРПРОДЖЕКТ» ЕООД, 

09.01.2020 г.

=========================================================================

Уважаеми колеги, Ръководители на Лаборатори и Органи за контрол,

Акредитираният Провайдер при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД Ви уведомява, че актуализираната Програма за изпитвания за пригодност чрез междулабораторни сравнения се изпълнява успешно в 10-те области за 2019 г. при наличието на внедрен гъвкав подход.

По желание на постоянни клиенти от страната е разработена новата Програма за изпитвания за пригодност за 2020 г. с общо 15 технически проекти – започват да се приемат заявки по всички обявени проекти, като всяка лаборатория или орган за контрол може да участва по един или повече прилагани методи за характеристика.

Очакваме Ваши предложения за допълнителни характеристики по горепосочените проекти, както и за бъдещите до 2023 г.

Актуализирана е и комплексната Програма за периода 2015 г. – 2023 г., като по нея можете да планирате Ваши проекти за следващия 4-годишен период 2020 г. – 2023 г.

От всички проекти без материалите „води“, ще бъдат произведени и предоставени безвъзмездно на участниците референтни (сравнителни) материали, създадени по процедура „междулабораторна сертификация”. Чрез участието си в проект не само доказвате техническа компетентност на Вашата лаборатория, но и верифицирате прилаганите методи.

При съвместно подаване на заявки по 2 и повече проекти, ползвате 20 % отстъпка в общата цена.

Очакваме Вашите заявки! Новоразработената Програма за провеждане на изпитвания за пригодност за 2020 г. и актуализираната Програма за периода 2015 г. – 2023 г. може да намерите в директория „Акредитиран Провайдер“ на настоящата интернет страница на Фирмата.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789, email: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.interproject.bg

Поздрави: д-р Марина Георгиева,  12.12.2019 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

ИЗПИТВАНИЯ за ПРИГОДНОСТ чрез
МЕЖДУЛАБОРАТОРНИ СРАВНЕНИЯ за 2019 год.

Уважаеми колеги, Ръководители на Лаборатори и Органи за контрол,

Акредитираният Провайдер при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД Ви уведомява,
че актуализираната Програма за изпитвания за пригодност чрез междулабораторни сравнения се изпълнява успешно в 10-те области за 2019 г. при наличието на внедрен гъвкав подход – в настоящия момент се приемат заявки по всички обявени технически проекти през 2019 г., като всяка лаборатория или орган за контрол може да участва по един или повече прилагани методи за характеристика. Разпратени са проби по следните проекти, като участниците своевременно са уведомявани за датите:
1. ТП № IP-137/2019 по продукт „Детергент – битов химичен препарат“ по физикохимични характеристики
2. ТП № IP-124/2019 по продукт „Въглища лигнитни“ по физични и физикохимични характеристики
3. ТП № IP-64/2019 по продукт „Котелно гориво (мазут)“ по физични и физикохимични характеристики
4. ТП № IP-119/2019 по продукт „Тъкан смес памук/синтетика“ по физични и физикохимични характеристики

Изготвени са съпроводителните документи и предстои разпращане на проби в периода 20-30 септември, 2019 г. по останалите проекти, както следва:
1. ТП № IP-123/2019 по продукт „Подземни води (изворни)“ на пет нива, при определяне на физикохимични, сензорни и микробиологична характеристики, ПАВ, радионуклиди.
2. ТП № IP-81/2019 по продукт „Вода отпадъчна производствена“ по физикохимични характеристики.
3. ТП № IP-26/2019 по продукт „Шоколадово (сладкарско) изделиe“ по физикохимични характеристики.
4. ТП № IP-51/2019 по продукт „Яйчен продукт“ на три нива, при определяне на физикохимични, микробиологична и органолептични характеристики.
5. ТП № IP-73/2019 по продукт „Бяло саламурено сирене от краве мляко“ на четири нива, при определяне на физикохимични, микробиологична и органолептични характеристики, както и определяне чистотата на млечната мазнина чрез газхроматографски анализ на триглицеридите (Референтен метод по EN ISO 17678) – нормативно изискване.
6. ТП № IP-108/2019 по продукт „Вино розе сухо“ по физикохимични характеристики
7. ТП № IP-84/2019 по продукт „Плодова ракия (сливова)“ по физични и физикохимични характеристики
8. ТП № IP-92/2019 по продукт „Реактивно гориво Jet A-1“ по физични и физикохимични характеристики
9. ТП № IP-138/2019 по продукт „Етерично лавандулово масло“ по физични, физикохимични и органолептични характеристики
10. ТП № IP-140/2019 по продукт „Почва черноземна“ по физични и физикохимични характеристики

Очакваме Ваши предложения за допълнителни характеристики по горепосочените проекти.

От всички проекти без материалите „води“, ще бъдат произведени и предоставени безвъзмездно на участниците референтни (сравнителни) материали, създадени по процедура „междулабораторна сертификация”.

Чрез участието си в проект не само доказвате техническа компетентност на Вашата лаборатория, но и верифицирате прилаганите методи.

При съвместно подаване на заявки по 2 и повече проекти, ползвате 20 % отстъпка в общата цена.

Очакваме Вашите заявки! Актуализираната Програма за провеждане на изпитвания за пригодност чрез технически проекти до края на 2019 г. може да намерите в директория „Акредитиран Провайдер“ на интернет страницата на Фирмата, където е налична и програмата за периода 2015 г. – 2022 г.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789, e-mail: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.inter-project.bg

Поздрави: д-р Марина Георгиева, 12.09.2019 г.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ОБУЧЕНИЕ – Новите изисквания в системите за управление

по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Уважаеми колеги, Ръководители на Лаборатори и Органи за контрол,
С удоволствие Ви съобщаваме, че приключи изпълнението на „Програмата за квалификация и обучение на лаборатории и органи за контрол за първото полугодие, 2019 г.“. Проведени бяха успешно 33 курса с над 450 участници, което потвърждава значителния интерес към повишаване на квалификацията от страна на специалистите от лаборатории и органи за контрол. Дискутирани бяха съществени въпроси по оценка на рискове и възможности, докладване на обявяване на съответствие, правила за вземане на решение, специфика на пробовземане и изпитване, одитиране на системи за управление, метрологична проследимост на измерванията и т.н. Получени бяха значителен брой положителни отзиви, за наша радост – няма недоволни. Надяваме се да продължим съвместната дейност по обучение и квалификация и през второто полугодие, 2019 г.

Предстои организиране и провеждане на нови 23 курса, които в значителна степен повтарят представените ви тематики и допълнително ще бъдат включени теми относно новите международни и национални изисквания влизащи в сила от месец септември, 2019 година.

До настоящия етап, повечето курсове през м.септември – м.октомври са почти запълнени с потвърдили участници.
Приложено Ви представяме обновената и допълнена „Програма за квалификация и обучение на лаборатории и органи за контрол за 2019 г.“. Очакваме и Ваши предложения за нови тематики.

Програмата за обучение може да видите на нашия сайт – www.inter-project.bg.

Заявилите участие в курсове на Лицензирания Център за професионално обучение могат да се съобразят с предлаганите възможности на място – хотел Астра (цени – единична стая със закуска – 58 лв, двойна стая със закуски – 78 лв, тройна стая със закуски – 100 лв, ресторант), безплатен паркинг, 2 зали за обучение.

Адрес на фирма ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД – гр. София 1517, ул. „Бесарабия“ № 108, трети етаж, офиси № 313 – № 317 в съседната долепена сграда до хотел Астра.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789, e-mail: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.inter-project.bg
Поздрави: д-р Марина Георгиева, 05.08.2019 г.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Уважаеми колеги и приятели,

Приключи успешно при голям интерес СЕМИНАР с международно участие на Лицензирания Център за професионално обучение (ЛЦПО) при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД относно прехода от старата към новата версия на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

Семинара беше организиран съвместно с лектори от Сдружение БУЛЛАБ, EUROLAB и ИА „БСА” и беше част от програмата на Международната асамблея на EUROLAB проведена в гр. Варна от 17.04. до 20.04.2018 год.

Присъстваха над 100 души от акредитирани лаборатории за изпитване, пробовземане и калибриране.

Дискутирани бяха актуалните промени относно структура, съдържание и влияние на промените върху разработваната система за управление. Обсъден и предоставен беше план за действия за прехода, примери за оценка на риска, както и предстоящите промени относно:

ü  Осъвременяване и актуализиране на структурата на стандарта, термините и документите, цитирани в него

ü  Актуализиране, поясняване и разширяване на обхвата на приложение

ü  Разясняване и прецизиране на изискванията за безпристрастност и конфиденциалност

ü  Определяне на действия за овладяване на рисковете след тяхното идентифициране и оценяване в лабораторната дейност

ü  Поставяне на изисквания към ресурсите, групирани по приложимост в лабораторната дейност

ü  Разширяване на изискванията за осигурявана метрологична проследимост

ü  Прецизиране на дейностите по изпитване и калибриране в отделни части от стандарта като изясняване в последователен ред изпълнението на дейностите  по реализиране на поръчка на клиент

ü  Изясняване и засилване на изискванията към пробовземането, поради влиянието му върху надеждността на резултатите

ü  Поставяне на общи и конкретни изисквания към докладване на резултатите по изпитване, калибриране или вземане на проби/извадки

ü  Нови изисквания към докладване на обявяването на съответствие

ü  Конкретизиране изискванията към управление на данните и информацията, включително – поставяне на специфични изисквания към документи и записи

ü  Въвеждане на възможността за ползване на компютърни системи и валидиран софтуер при извършване на дейностите, включително и за дистанционно предаване на резултати (протоколи) и управление на документи и т.н.

Предлагаме на вашето внимание и снимки от семинара и международната асамблея.

Поради изключително големия интерес и невъзможността на много от заявилите да присъстват на семинара, горепосочените промени предстоят да бъдат обсъждани и на следващите поредни курсове през месец Май и месец Юни 2018 год. с конкретна насоченост към определени действия на новата версия на стандарта и приложението в измервателните дейности.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789, e-mail: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.inter-project.bg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Скъпи колеги и приятели,
С удоволствие Ви съобщавам, че приключи успешно плановия надзор на акредитирания Провайдер към Интерпроджект ЕООД от Националния Орган по акредитация на Словакия (SNAS) в периода 18-22.12.2017 г., за което имате и Вие заслуга! Крайната обща оценка е положителна, няма повдигнати несъответствия. Потвърден е нашия акредитиран обхват в 10-те основни области:
1. Води натурални
2. Отпадъчни води
3. Храни от растителен произход 
4. Храни от животински произход
5. Вина, спиртни напитки, пиво, безалкохолни и енергийни напитки
6. Твърди горива
7. Течни горива
8. Текстил и текстилни изделия
9. Козметични и битови химични продукти
10. Почви
Благодарим на всички за съдействието и компетентното участие в проектите, както и за участието при директните срещи със словашките одитори!
Весели празници, много щастие и любов!
от
ИНТЕРПРОДЖЕКТ EООД
София 1164
бул. Джеймс Баучер № 28, ет.1
Тел.: +359 882 121 245
GSM: +359 884 771 028