Представяне

Home / Представяне

ПЕРСОНАЛ НА ПРОВАЙДЕРА ПРИ ИНТЕРПРОДЖЕКТ EООД

 

РЪКОВОДИТЕЛ  –  физ. Марина Георгиева, д-р хим.

ЗАМЕСТНИК РЪКОВОДИТЕЛ  –  хим. Ася Манойлова

ОТГОВОРНИК ПО КАЧЕСТВОТО, МЕТРОЛОГ  –  инж. Елеонора Крафти

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ  –  Дафинка Славова

ЗАМЕСТНИК ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ  –  д-р инж. Екатерина Серафимова

ЕКСПЕРТИ:

 1. д-р физ. Марина Георгиева
 2. хим. Ася Манойлова
 3. инж. Елеонора Крафти
 4. Дафинка Славова
 5. д-р инж. Екатерина Серафимова
 6. инж.Галина Джананова
 7. хим. Дариена Бакалова
 8. инж. Христо Боевски
 9. д-р Михаил Попов
 10. д-р хим. Огнян Георгиев
 11. доц. д-р Росица Еникова, дм
 12. д-р Диляна Попова
 13. инж. Митре Арсовски
 14. инж. Игор Чобанов
 15. д-р хим. Людмила Кръстева
 16. Атанас Дженанов
 17. д-р инж. Вержиния Грозданова
 18. д-р инж. Добрин Генов

ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Програмист      –  инж. Георги Георгиев

Счетоводител   –  икон. Ана Тренева

Технически Сътрудник  –  Ирен Славова