Представяне

Home / Представяне

ПЕРСОНАЛ НА ПРОВАЙДЕРА ПРИ ИНТЕРПРОДЖЕКТ EООД

 

РЪКОВОДСТВО НА ПРОВАЙДЕРА:

РЪКОВОДИТЕЛ  –  д-р физ. Марина Георгиева

ЗАМЕСТНИК РЪКОВОДИТЕЛ  –  хим. Ася Манойлова

ОТГОВОРНИК ПО КАЧЕСТВОТО  –  инж. Елеонора Крафти

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ  –  д-р инж. Екатерина Серафимова

ТЕХНИЧЕСКИ КООРДИНАТОР –  Дафинка Славова

 

ЕКСПЕРТИ:

1. д-р физ. Марина Георгиева

2. хим. Ася Манойлова

3. инж. Елеонора Крафти

4. д-р инж. Екатерина Серафимова

5. Дафинка Славова

6. инж.Галина Джананова

7. хим. Дариена Бакалова

8. инж. Христо Боевски

9. д-р хим. Огнян Георгиев

10. доц. д-р Росица Еникова, дм

11. д-р Диляна Попова

12. хим. Кристина Йорданова

13. инж. Митре Арсовски

14. хим. Иван Стоянов

15. д-р хим. Людмила Кръстева

16. Атанас Джананов

17. д-р инж. Вержиния Грозданова

18. д-р инж. Добрин Генов

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Програмист      –  инж. Георги Георгиев

Счетоводител   –  икон. Ана Тренева