Акредитирани области и подобласти

Home / Акредитирани области и подобласти

 

ПРОВАЙДЕРЪТ при „ИНТЕРПРОДЖЕКТ” EООД е акредитиран от Националнния Орган по Акредитация на Словакия (SNAS) със Сертификат № T-007/10.11.2015 г., след разширения – със Сертификати № T-007/30.03.2017 г., № T-007/30.01.2018 г., № T-007/16.09.2019 г., T-007/29.09.2022 г. със срок на валидност до 11.11.2025 г.

 

Обхватът на акредитация включва десет основни групи продукти и материали в следните области:

 1. Води натурални

 • питейни води;

 • минерални води;

 • повърхностни води;

 • подземни води;

 • води за къпане

 • морски води;

 • вода от плувни басейни;

 • вода за рибовъдство;

 • поливни води.

 1. Отпадъчни води

 2. Храни от растителен произход

 • зърноизърнени продукти;

 • захар и сладкарски изделия;

 • плодове- пресни, замразени, сушени, консервирани;

 • зеленчуци – сурови, консервирани, изсушени, ферментирали, зеленчукови концентрати, сокове, гъби;

 • растителнииживотински масла и мазнини.

 1. Храни от животински произход

 • месо и месни продукти;

 • консерви месни;

 • риба, рибни продуктииконсерви;

 • яйца и яйчени продукти;

 • мляко и млечнипродукти;

 • мед пчелен;

 • стерилизираниконсервимесо и месорастителни, млечни продукти идруги подобнипродукти от животински произход;

 • масла и мазнини.

 1. Вина, спиртни напитки, пиво, безалкохолни и енергийни напитки

 2. Твърди горива (въглища, варовик, пепел, гипс)

 3. Течни горива (нефтопродукти, смазочни материали)

 • авиационно гориво и автомобилно гориво;

 • реактивногориво, масла;

 • петролни продукти (газьоли за промишлени и комунални цели, дизел, мазут);

 • специалнитечности;

 • биодизел;

 • масла смазочни и хидравлични;

 • природен газ, газови смеси, втечнени въглеводороди;

 • лубриканти;

 • противооблединителна течност (присадка);

 • противоантиоблединителна течност за повърхностна обработка на въздухо-плавателни средства.

 1. Текстил и текстилни изделия

 2. Козметични и битови химични продукти

 • козметични продукти;

 • етерични масла;

 • детергенти – битови химични продукти.

 1. Почви