Екология

Home / Екология

„ИНТЕРПРОДЖЕКТ“ ЕООД предлага на своите клиенти консултантски услуги, по опазване на околната среда в следните области:

Управление на отпадъците – технически решения за оползотворяване и обезвреждане, документация съгл. изискванията на ЗУО, съдействие при привеждане на дейностите с отпадъци в съответствие със законодателството;

Комплексни разрешителни – оценка, анализ, актуализации и изменения, участие в консултации;

Законодателство – нормативи и документи.

 

Услугите, извършвани от екипа на „ИНТЕРПРОДЖЕКТ“ ЕООД включват:

  • Наблюдение и анализ;
  • Първоначална консултация и предоставяне на актуална информация относно конкретните изисквания и процедури;
  • Обсъждане идеи на клиента и анализ на бизнес процесите във фирмата през призмата на изискванията на конкретното законодателство в областта на опазване на околната среда;
  • Разработване на документи според съответните нормативни изисквания;
  • Подготовка на необходимата документация според изискванията;
  • Управление и мониторинг в съответствие със специфичните изисквания и правила.

 

ЗА КОНСУЛТАЦИЯ НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕ!

 

Ръководител: инж. Михаил Бъчваров

GSM: 0889 39 21 25; 0884 53 90 64;

офис: 0882 121 245

e-mail: bachvarov@gmx.com; p.yanev@inter-project.bg