Информация до ръководители на органи за контрол

Home / Информация до ръководители на органи за контрол

Уважаеми ръководители на органи за контрол,

Уведомяваме Ви, че са издадени нови документи на ILAC за органи за контрол по системата за управление съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Подобряването на внедрената система за управление във Вашия Орган за контрол зависи от внедряването на актуалните ръководства ILAC-P15:07/2016 и ILAC G27:06/2017 относно изисквания към измервания, извършени като част от процеса на контрол.

Лицензираният Център за професионално обучение при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД провежда курсове от началото на м.февруари,2018 г. по горепосочения стандарт и двете ръководства на ILAC, както следва:

1/  За вътрешни одитори и отговорници по качеството в органи за контрол – Курс „Вътрешни одитори и отговорници по качеството в органи за контрол по стандарти БДС EN ISO 19011:2011 – комплекса БДС EN ISO/IEC 17020: 2012/ ILAC-P15:07/2016.Изисквания на Ръководство ILAC G27: 06/2017 относно измервания, извършени като част от процеса на контрол. Актуални изисквания при внедряване и обновяване на системите за управление в органите за контрол.” (курсове № 03/2018, № 19/2018, № 30/2018)

2/  За ръководители и инспектори в органи за контрол – Курс „Актуални насоки при внедряване и поддържане на система за управление в органи за контрол по БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и Ръководство ILAC-P15:07/2016. Изисквания на Ръководство ILAC G27: 06/2017 относно измервания, извършени като част от процеса на контрол. Контролирани фактори на работната и околнатасреда – електробезопасност, физични и химични фактори, доказателства и записи. Проследимост на измерванията, валидиране на методи за контрол. (курсове № 10/2018, № 26/2018)

Приложено Ви изпращаме пълната Програма за обучение и квалификация на специалисти в лаборатории и органи за контрол за 2018 г., като съответните покани можете да ги свалите от сайта на фирмата.

Допускат се по реда на заявките до 15 души участници в курс с цел по-добра комуникация и личен контакт.Програмата подлежи на допълнения в зависимост от интереса към определени курсове и заявяване на изнесени специализирани курсове за обучение от държавни/частни организации по определена от тях тематика. Очакваме Вашите предложения за нови тематики.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789,e-mail: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.inter-project.bg

Поздрави: д-р Марина Георгиева