КОНТАКТИ

Home / КОНТАКТИ

ФИРМА:    „ИНТЕРПРОДЖЕКТ“ ЕООД

АДРЕС:     Република България, гр. София 1517, ул. Бесарабия 108, корпус 1, етаж 3, офис 317

Тел.: +359 882 12 12 45

УПРАВИТЕЛ:

инж. ПАВЕЛ ЯНЕВ

Тел.:  +359 884 53 90 64

e-mail:    p.yanev@inter-project.bg

 

ДИРЕКЦИЯ:   „ПРОГРАМИ и ПРОЕКТИ“

ДЕЙНОСТИ:

 1.  Лицензиран Център за професионално обучение (ЦПО);
 2. Европейски програми;
 3. Системи за управление от серията ISO стандарти;
 4. Консултански услуги;
 5. Проектиране на Лаборатории, Органи за контрол и производства;
 6. Сертификация по ГОСТ Р.

 

РЪКОВОДИТЕЛ:

инж. ПАВЕЛ ЯНЕВ

Тел.:  +359 884 53 90 64;  +359 882 12 12 45

e-mail:    p.yanev@inter-project.bg

 

ДИРЕКЦИЯ:   „ТЕХНИЧЕСКИ И КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ“

Дейности:

 1. Акредитиран Провайдер;
 2. Център за професионално обучение за лаборатории и органи за контрол;
 3. Производство на Матрични Сравнителни Материали;
 4. Системи за управление в Лаборатории и Органи за контрол;
 5. Консултански услуги.

 

ДИРЕКТОР и РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОВАЙДЕР:

хим. АСЯ МАНОЙЛОВА

Тел.:  +359 889 60 10 90; +359 882 12 12 45

e-mail:   

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ:

д-р ЛЮДМИЛА КРЪСТЕВА

Тел.:  +359 882 60 05 67; +359 882 12 12 45

e-mail:   

 

ЕКСПЕРТ: 

ДАФИНКА СЛАВОВА

Тел.:  +359 885 75 77 89; +359 882 12 12 45

e-mail:    d.slavova@inter-project.bg

 

ВЪНШЕН ЕКСПЕРТ:

д-р физ. МАРИНА ГЕОРГИЕВА

Тел.:  +359 884 77 10 28; +359 882 12 12 45

e-mail:    m.georgieva@inter-project.bg

 

ВЪНШЕН ЕКСПЕРТ:

инж. хим. ЕЛЕОНОРА КРАФТИ

Тел.: +359 882 12 12 45

e-mail:    e.krafti@inter-project.bg

 

ВЪНШЕН ЕКСПЕРТ:

инж. хим. ЦЕНКА КОЗАРЕВА

Тел.:  +359 889 20 14 54; +359 882 12 12 45

e-mail:    cenka1953@abv.bg