Новини тест

Home / Новини тест
 • ПРОМОЦИОНАЛНА ПРОГРАМАПРОМОЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
  Уважаеми колеги и приятели, От днес (08.01.2018) стартира ПРОМОЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за провеждане на технически проекти за междулабораторни сравнения от Акредитирания провайдер при Интерпроджект ЕООД, както следва: Подалите регистрационна карта (заявка) до 15.02.2018 и платили промоционалната такса за участие в 1 проект ще получат 15% отстъпка. Подалите регистрационна карта (заявка) до 15.02.2018 и платили промоционалната такса за участие за ...
 • Системите за управление в органите за контрол търпят промянаСистемите за управление в органите за контрол търпят промяна
  Уважаеми колеги и приятели, Системите за управление в органите за контрол търпят промяна относно внедряването на актуалния документ наILAC –  Ръководство ILAC G27: 06/2017 относно изисквания към измервания, извършени като част от процеса на контрол. Постъпиха запитвания от наши постоянни клиенти относно разясняване прилагането на посочения документ в контролната дейност на органите за контрол и при одитиране на техните ...
 • ОБУЧЕНИЕ НА ПРОБОВЗЕМАЧИ НА СУРОВО МЛЯКО ЗА ЦЕЛИТЕ НА САМОКОНТРОЛОБУЧЕНИЕ НА ПРОБОВЗЕМАЧИ НА СУРОВО МЛЯКО ЗА ЦЕЛИТЕ НА САМОКОНТРОЛ
  На вниманието на заинтересованите страни ЦПО към „ИНТЕРПРОДЖЕКТ” ЕООД започва организирането и провеждането на „ ОБУЧЕНИЕ НА ПРОБОВЗЕМАЧИ НА СУРОВО МЛЯКО ЗА ЦЕЛИТЕ НА САМОКОНТРОЛ съгласно НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им ...
 • Информация за ръководители на лаборатории за изпитване и калибриранеИнформация за ръководители на лаборатории за изпитване и калибриране
  Уважаеми ръководители на лаборатории за изпитване и калибриране, Уведомяваме Ви, че новоутвърденият стандарт БДС ISO/IEC 17025:2017 е регистриран с национален № за позоваване БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и статут на български стандарт от 15.01.2018 г., с 3-годишен период на преход от предишната версия БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Лицензираният Център за професионално обучение при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД провежда курсове от ...
 • Нови документи на ILAC за органи за контролНови документи на ILAC за органи за контрол
  Уважаеми ръководители на органи за контрол, Уведомяваме Ви, че са издадени нови документи на ILAC за органи за контрол по системата за управление съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Подобряването на внедрената система за управление във Вашия Орган за контрол зависи от внедряването на актуалните ръководства ILAC-P15:07/2016 и ILAC G27:06/2017 относно изисквания към измервания, извършени като част от процеса на контрол. Лицензираният Център ...