Подизпълнители

Home / Подизпълнители

ДАННИ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

 

Провайдерът има 12 подизпълнители – акредитирани лаборатории за охарактеризирането

на изпитваните материали:

 1. ИЦ „Глобалтест” при „ИЦ Глобалтест” ООД
 2. Централна Научно-Изследователска Лаборатория при „ДИАЛ” ООД
 3. НЦБХ при Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт (НДНИВМИ) – БАБХ
 4. ЛИХ при „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ” ЕАД
 5. ЛИХФБМ при „РВС” ЕООД
 6. Централната Лаборатория при „ВП Брандс Интернешънъл” АД
 7. ИЛВГ при „АМЕЕС” ООД
 8. ЛИАКК на ГСМ и СТ при Военно Формирование 24510 – МО
 9. ХИЛ при „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД
 10. ИЛ при „ТЕКС КОНТРОЛ” ЕООД
 11. ДИЛ при „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ” ЕАД
 12. ИЛ при„Национална Лаборатория Бул Роза” ООД