Подизпълнители

Home / Подизпълнители

ДАННИ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

Провайдерът има 11 подизпълнители – акредитирани лаборатории за охарактеризирането на изпитваните материали:

 1. ИЦ „Глобалтест” при „ИЦ Глобалтест” ООД

 2. ЦНИЛ при „ДИАЛ“ ООД, София-Бухово

 3. НЦБХ при Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт (НДНИВМИ) – БАБХ

 4. ЛИХ при „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ” ЕАД

 5. ЛИХПФБМ при „РВС“ ЕООД, София

 6. Централна Лаборатория при „ВП Брандс Интернешънъл” АД

 7. ИЛВГ при „АМЕЕС” ООД

 8. ЛИАКК на ГСМ и СТ при Военно Формирование 24510 – МО

 9. ДИЛ при „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ” ЕАД

 10. ИЛ при „ТЕКС КОНТРОЛ” ЕООД

 11. ИЛ при„Национална Лаборатория Бул Роза” ООД

10.01.2022 год.