Професии и специалности

Home / Професии и специалности

ЛИЦЕНЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

от Националната Агенция по професионално образование и обучение (НАПОО)

    Директор:   инж. Павел Янев

    GSM: 0884 539064; 0882 121 245; 0882 466 906

    e-mail: p.yanev@inter-project.bg