Референции

Home / Референции

Непълен списък на фирми и организации, представили референции относно дейността на ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД в областта на управленското консултиране, включително разработване и внедряване на системи за управление в лаборатории за изпитване, пробовземане и/или калибриране; органи за контрол; медицински лаборатории; органи по сертификация на продукти, процеси и услуги; органи по сертификация на системи, други:  

ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД, гр. София

ЛЕТИЩЕ ВАРНА – Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД, гр. Варна,

Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ), гр. София

Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”, гр. София

Регионална Здравна Инспекция, гр. Кърджали

„ШИПКА ГРУП“ АД, гр. Казанлък

Института за изследване и развитие на храните, гр. Пловдив

„БЯЛА ЕООД“, гр. Севлиево

„ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД, гр. Габрово

„ИНСА ОЙЛ“ ЕООД

„МОНБАТ“ АД

„СОЛВЕЙ СОДИ“ АД

„ДИАЛ“ ООД, гр. София – Бухово

„ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ“ АД, гр. София

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Монтана

„КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА“ ЕООД, гр. Кюстендил

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Перник

„Ла Фит“ ООД, гр. София

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ(ОДБХ),

гр. Шумен

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ(ОДБХ),

гр. Варна

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ(ОДБХ),

гр. София

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ(ОДБХ),

гр. Враца

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ(ОДБХ),

гр. Благоевград

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ(ОДБХ),

гр. Хасково

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ(ОДБХ),

гр. Пловдив