Сертификати на утвърдени МРМ – сканирани копия

Home / Сертификати на утвърдени МРМ – сканирани копия

Уважаеми клиенти,

Приложено Ви представяме образци на издадените сертификати към референтните материали, разработени от ЦЕНТЪРА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МАТРИЧНИ РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИАЛИ (ЦПМРМ) при  „ИНТЕРПРОДЖЕКТ” ЕООД.

Всеки екземпляр от закупените от Вас референтни материали притежава съответния Сертификат с указани наименование, каталожен номер, характеристики със сертифицирани стойности и неопределености, количество материал, срок на годност.


ОБРАЗЦИ НА СЕРТИФИКАТИ