Ценоразпис на услугите

Home / Ценоразпис на услугите

ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ НА „ИНТЕРПРОДЖЕКТ” ЕООД

Всички структурни звена към „ИНТЕРПРОДЖЕКТ” ЕООД работят по обявен ценоразпис. Ценоразписът е определен в програмите или офертите към предлаганите услуги и фиксира определени цени с ДДС.

Изрично се упоменава, че при определени условия, се ползват преференциални цени или отстъпки.