Информация за ръководители на лаборатории за изпитване и калибриране

Home / NewsBG / Информация за ръководители на лаборатории за изпитване и калибриране

Уважаеми ръководители на лаборатории за изпитване и калибриране,

Уведомяваме Ви, че новоутвърденият стандарт БДС ISO/IEC 17025:2017 е регистриран с национален № за позоваване БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и статут на български стандарт от 15.01.2018 г., с 3-годишен период на преход от предишната версия БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Лицензираният Център за професионално обучение при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД провежда курсове от началото на м.февруари,2018 г. по новата версия на стандарта, както и за вътрешни одитори и отговорници по качеството в комплекса БДС EN ISO 19011:2011 – БДС EN ISO/IEC 17025:2018/ БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Приложено Ви изпращаме пълната Програма за обучение и квалификация на специалисти в лаборатории и органи за контрол за 2018 г., като съответните покани можете да ги свалите от сайта на фирмата.

Допускат се по реда на заявките до 15 души участници в курс с цел по-добра комуникация и личен контакт.Програмата подлежи на допълнения в зависимост от интереса към определени курсове и заявяване на изнесени специализирани курсове за обучение от държавни/частни организации по определена от тях тематика. Очакваме Вашите предложения за нови тематики.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789,e-mail: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.inter-project.bg

Поздрави: д-р Марина Георгиева