ОБУЧЕНИЕ НА ПРОБОВЗЕМАЧИ НА СУРОВО МЛЯКО ЗА ЦЕЛИТЕ НА САМОКОНТРОЛ

Home / NewsBG / ОБУЧЕНИЕ НА ПРОБОВЗЕМАЧИ НА СУРОВО МЛЯКО ЗА ЦЕЛИТЕ НА САМОКОНТРОЛ

На вниманието на заинтересованите страни

ЦПО към „ИНТЕРПРОДЖЕКТ” ЕООД започва организирането и провеждането на „ ОБУЧЕНИЕ НА ПРОБОВЗЕМАЧИ НА СУРОВО МЛЯКО ЗА ЦЕЛИТЕ НА САМОКОНТРОЛ съгласно НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол, в сила от 07.03.2017 г., Издадена от министъра на земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.20 от 7 март 2017г., Чл. 6. (1).”

За допълнителна информация можете да се обръщате към:

Програмен Координатор:   Дафинка Славова

гр. София – 1164, бул. Джеймс Баучер № 28, етаж 1

тел.: 02 423 3125,  тел.: 0882 121 245,  GSM: 0885 757 789

e-mail: d.slavova@inter-project.bg

уеб-страница: www.inter-project.bg

https://www.facebook.com/Interproject-LTD-1685595898197194/