Системите за управление в органите за контрол търпят промяна

Home / NewsBG / Системите за управление в органите за контрол търпят промяна

Уважаеми колеги и приятели,

Системите за управление в органите за контрол търпят промяна относно внедряването на актуалния документ наILAC –  Ръководство ILAC G27: 06/2017 относно изисквания към измервания, извършени като част от процеса на контрол. Постъпиха запитвания от наши постоянни клиенти относно разясняване прилагането на посочения документ в контролната дейност на органите за контрол и при одитиране на техните системи по БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Предвидено е детайлно разясняване на казуса в Курс № 10/2018 и Курс № 26/2018. Допълнително ще бъде дискутиран въпроса и на Курс № 03/2018, като се извършени съответните промени и в тематиките на курсове № 19/2018 и № 30/2018.

Поздрави и успехи:  д-р Марина Георгиева

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Уважаеми колеги и приятели,

От днес (08.01.2018) стартира ПРОМОЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за провеждане на технически проекти за междулабораторни сравнения от Акредитирания провайдер при Интерпроджект ЕООД, както следва:

  1. Подалите регистрационна карта (заявка) до 15.02.2018 и платили промоционалната такса за участие в 1 проект ще получат 15% отстъпка.
  2. Подалите регистрационна карта (заявка) до 15.02.2018 и платили промоционалната такса за участие за 2 и повече проекта ще получат 25% отстъпка.

От екипа на Провайдера